Általános Szerz?dési Feltételek

1. A szerz?dés hatálya, elfogadása és módosítása

1.1. A Starsoft International Kft. felhatalmazza Önt, hogy a szoftvert, annak leírását és tartozékait a szerz?désben rögzített számú gépre feltelepíthesse és használhassa.

1.2. Amennyiben Ön más telephelyeken is szeretné használni a szoftvert, akkor a Starsoft International Kft. írásbeli engedélyével kell rendelkeznie.

1.3. Ön jogosult egy példány lemásolására, biztonsági okokból, abban az esetben, ha a másolat tartalmazza az eredeti példány összes szerz?i jogait.

1.4. Ön nem fordíthatja vissza, alakíthatja át, adhatja bérbe és nem adhatja el a programot a Starsoft International Kft. írásbeli engedélye nélkül.

1.5. Ha a szerz?dést módosítani kívánjuk, arról tájékoztatjuk Önt. A belépéssel Ön elfogadja a módosított szerz?dést.  Módosíthatjuk a jelen szerz?dés feltételeit, ha:

 • szükségessé teszik az alkalmazandó jogszabályok,
 • m?szaki okok miatt van rá szükség,
 • a szoftver és az ellenértéke közötti arány már nem megfelel?,
 • a szoftver m?ködésének lehet?vé tétele érdekében van szükség,
 • a felhasználó érdekeit szolgálja.

2. Tartalom

2.1 A jelen szerz?dés feltételeit sért? tartalmak nem engedélyezettek a szoftverben;

 • Ne használja a szoftvert illegális célra.
 • Ne folytasson semmi olyan tevékenységet, amely sérti a magyarországi jogszabályokat.
 • Ne küldjön levélszemetet, és a fiókjával ne segítsen másoknak levélszemetet küldeni.
 • Ne folytasson másokat megtéveszt? vagy félrevezet? tevékenységet.
 • Ne folytasson a szoftverre vagy másokra nézve ártalmas tevékenységet.
 • Ne folytasson olyan tevékenységet, amely megsérti mások adatvédelmi jogait.

2.2. NAIH bejelentés: a Starsoft International Kft. nem felel a vele szerz?d?/szerz?dött cégek kötelez? NAIH bejelentéseiért. Err?l további információkat az alábbi oldalakon kaphat:

2.3. NAV bejelentés: a Starsoft International Kft. nem felel a vele szerz?d?/szerz?dött cégek kötelez? NAV bejelentéseiért. Err?l további információkat az alábbi oldalakon kaphat:

3. A felel?sség korlátozása

3.1. Habár a szoftvertermék kimerít? tesztelésen esett keresztül, nincs kizárva, hogy néhány hibát rejt magában. (Ha hibát észlelne a programban megköszönnénk, ha értesítene, hiszen mindkett?nk érdeke, hogy Ön egy hibamentes, jól m?köd? szoftvert használhasson.)

3.2. A Starsoft International Kft. nem vállal felel?sséget semmiféle kárért (így többek között az üzleti haszon elmaradásából, az üzleti tevékenység félbeszakadásából, az üzleti információk elvesztéséb?l, vagy egyéb anyagi veszteségb?l fakadó kárért sem), amely ennek a  Starsoft International Kft. terméknek a használatából vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha Starsoft International Kft.-t tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehet?ségér?l.

3.3. A Starsoft International Kft. nem vonható felel?sségre semmilyen tartalomért, valamint a felhasználók által végzett tevékenységekért. Az ilyen tartalmak és tevékenységek nem tulajdoníthatók a Starsoft International Kft.-nek, és nem képviselik a Starsoft International Kft. álláspontját.

4. Adatvédelem

4.1. A személyes adatait nem adjuk ki harmadik félnek az Ön beleegyezése nélkül.

4.2. A szoftverhez tartozó adatbázisban tárolt adatokat nem adjuk ki harmadik félnek.

4.3. Ha Ön a szoftverhez tartozó adatbázist nem az általunk biztosított szerveren tárolja, akkor az adatok biztonságáról Önnek kell gondoskodnia. Ebben az esetben a Starsoft International Kft. nem vállal felel?sséget:

 • adatvesztésért,
 • adatlopásért,
 • vagy bármilyen nem? adat visszaélésért.

5. Támogatás

5.1. A szoftverhez tartozó támogató szolgálat a visszajelzes.starsoft.hu oldalon m?ködik. Amennyiben Önnek nincs még ide felhasználói fiókja, jelezzen nekünk és továbbítjuk az adatokat. Figyelem! A jelszavát az els? belépés után változtassa meg.

5.2. Támogatást kérhet t?lünk e-mailen keresztül is: vagy a kijelölt kapcsolattartó e-mail címén keresztül, vagy az iroda@egyediszoftverek.hu e-mail címre küldve.

5.3. Támogatást kérhet t?lünk telefonon keresztül is: vagy a kijelölt kapcsolattartó telefonszámán keresztül, vagy a 06 70 379 8978-as telefonszámon.

5.4. A Starsoft International Kft. fenntartja a jogot, hogy a támogatásról számlát (el?ször díjbekér? számlát, utána a végszámlát) állítson ki. A díj mértéke 3 500,- Ft + Áfa / megkezdett fél óra.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. További feltételeket a Starsoft International Kft. és a Felhasználó/Vásárló/Megbízó által elfogadott és aláírt egyedi szerz?dés képez.

6.2. A jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartjuk, az aktuálisan érvényben lév? változat folyamatosan elérhet? a http://crm-program.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek weboldalon, így a Starsoft International Kft. elhárít mindennem? felel?sséget és kártérítési igényt, amely a felhasználás feltételeinek nem, vagy hiányos ismeretéb?l fakad.

 

Elérhet?ségeink

Telefonon: 06 70 379 8978

E-mailen: iroda@egyediszoftverek.hu

Irodában: Hétf?, kedd: 09:00-16:00 | Szerda, Csütörtök: 09:00-15:00 | Péntek: 09:00-13:00

Scroll to top